Frequently Asked Questions about the Ratafia Liqueur (part One)

FAQs Ratafia blog jul 2018

FAQs (Questions & Answers)

1.What exactly a Ratafia is?

Well,… A Ratafia is a liqueur, that’s all! According Regulation (EC) no 110/2008 a Liqueur is a spirit drink, having a mínimum sugar content, expressed as invert  sugar, of 100g/L, and the mínimum alcoholic strength by volume shall be 15% ABV (30º proof). What is a Ratafia Catalana Liqueur?

 

2. Is any Ratafia always a Ratafia Catalana Geographical Indication?

Nop, Ratafia is a liqueur widely produced but only products according Order (Act) Dpt of Agriculture Regional Gov of Catalonia ARP/243/2017, October 25th, DOGC No. 7484, 30-10-2017, which established the Protected Geographical Indication are considered “Ratafia Catalana”.

 

3. Any institution promotes and expands the enthusiams for the Ratafia Liqueur?

Yes of course!, The “Confraria de la Ratafia of the Village of Santa Coloma de Farners” is a non-profit institution that promotes this liqueur since many years ago! its motto: “The Ratafia’s Universe”  http://confrariaratafia.cat/

 

4. What a Ratafia is and what not?

A Ratafia is not a fortified wine, non a apperitive like vermouth or other aromatised wine products, Non a mistelle (muted grape must) , non a sweet fortified muscat, non madeira, “rancio” or Sherry style wine, etc.

 

5. Is a Ratafia a natural product?

Nop, Ratafia can’t be found hanging upon a tree. A human decides how is every drop of Ratafia you will find in a bottle. No humans….no Ratafia!

 

6. What about Artisan or Craft Ratafia?

There is not a legal or 100% clear definition about this matter. When we say “Craft Ratafia” we actually are talking about  “amateur” or “homemade” Ratafia.

 

7. Ratafia, an overview.

Every Liqueur has two main characteristics: its alcoholic strength by volume and its sugar content. Ratafias usually have 24%ABV (48-58 ºproof) and more than 120 grams of sugar per litre.

 

8. Is the green walnut mandatory in all Ratafias as an ingredient?

Yes it is. Both Ratafia and Ratafia Catalana PGI must be elaborated using green walnuts as a main ingredient. Fruits of Juglans regia (known as Persian or english walnut). Ratafia is a liqueur elaborated basically with green walnuts. Its flavour can be completed with other aromatic plants.

 

9. What’s in your Ratafia? Energy, Nutrients?

A ratafia contains nutrients, basically ethanol and sugar. 1 gram of ethanol (ethyl alcohol) contains seven calories (29 kJ) and 1 gram of sugar four (17 kJ).

Note that Alcoholic beverages greater than 1.2% ABV are exempt from the mandatory  ingredient list and nutrition declaration requirements EU Regulation on the provision of food information to consumers (1169/2011).

Spirits sector annex to the self-regulatory proposal from the European alcoholic beverages sectors on the provision of nutrition information and ingredients listing https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_labelling-nutrition_legis_alcohol-self-regulatory-proposal_annex-spirits-en.pdf

Companies voluntary info websites as an example: Diageo  web diageo nutricional or Pernord Ricard Group web info nutricional Pernord Ricard

 

10. How to calculate energy-calories of my Ratafia?

It’s quite easy if you know the exactly amount of ethanol and sugar of your Ratafia liqueur. Ratafias, like other complex spirits, normally do not contain other energy nutrients i.e. fat, proteins, etc.

Calculation: ABV of Ratafia x 5.6 = Amount of Kcal/100mL.

(As an example, a Ratafia of 25%ABV …. 25 x 5.6 = 140 kcal/100mL (that is 577 kJ))

What about sugar?

You must know the amount of sugar per litre, normally that is from 120-250g/L.

Calculation: Sugars g/L x 0.4 = Amount of Kcal/100mL El xarop de la Ratafia: Càlculs. (juny 2016)

(As an example, a  Ratafia of 150g/L sugar … 150 x 0.4 = 60 kcal/mL (247 KJ))

This exemple would equal 140+60 = 200 kcal/100mL (824 kJ).

Note: Serving size for spirits is 30mL, that’s approx. 60kcal (247 kJ).

 

11. Does a Ratafia ever expire?

Nop, liqueurs are shelf stable.

According the EU regulation beverages of 10% ABV or higher are exemplet from indicate Date of minimum durability or ‘use by’ date;

Note: Any FAQs? Please Contact us at….

ratafiaespiells@gmail.com

© Of this post by Pep Escudero, Feb 2019.

IMG_20170505_101106

Anuncis

Preguntes freqüents sobre LA RATAFIA (1a part) (juliol 2018)

FAQs Ratafia blog jul 2018Preguntes freqüents sobre LA RATAFIA (volum I)

Frequently asked questions about Ratafia Liqueur (1st part)

FAQs

 1. Què és la Ratafia?
 2. Ratafia Catalana?
 3. Institució que vetlli per la Ratafia?
 4. No s’ha de confondre amb…
 5. Ratafia producte natural?
 6. Ratafia Artesana?
 7. Característiques de la Ratafia.
 8. Sempre amb nou verda?
 9. Valor nutricional?
 10. Càlcul de Calories.
 11. Una Ratafia caduca?

 

 1. Què és la Ratafia?

La Ratafia és un licor així de simple. És a dir, és una beguda espirituosa que es troba  regulada a la UE pel Reglament CE 110/2008, dins la categoria núm. 32. Què és una ratafia? (updated/actualitzat juny 2018)

 1. Totes les Ratafies són Ratafia Catalana?

No, parlant en termes legals la Ratafia Catalana és un licor emparat per una denominació europea de qualitat, en aquest cas una Indicació Geogràfica Protegida o IGP, Ordre ARP 243/2017 de 25 d’octubre.

Es poden fer Ratafies arreu del món, però només és Ratafia Catalana si compleix el que marca el Reglament de la IGP, entre d’altres, elaborada a Catalunya.La IGP Ratafia Catalana (juny2018)

 1. Existeix alguna institució que vetlli per la Ratafia?

Sí, Des de fa anys la Confraria de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, una institució cultural sense ànim de lucre, es dedica a promoure aquest licor en múltiples àmbits, …”l’univers de la Ratafia” en diuen ells al seu web oficial http://confrariaratafia.cat/

 1. Amb quins productes no s’hauria de confondre la Ratafia?

La Ratafia no és cap vi de licor, ni cap vi aromatitzat, per tant cal no confondre-la amb aquests productes ben comuns per a nosaltres com ara la mistela, els moscatells, les garnatxes dolces, els vins rancis, els vermuts, bitters, etc.

 1. És la Ratafia una producte natural?

No, la Ratafia és un producte que no es troba com a tal a la naturalesa, és  l’ésser humà qui l’elabora de manera conscient i voluntària. Sense l’acció humana no hi ha ratafia.

 1. Existeix la Ratafia Artesana?

No existeix una definició clara ni legal sobre això. De fet considerem que molts cops es parla de licor o ratafia “artesà/na” quan en realitat en aquells casos s’hauria de parlar d’ “amateur” o “casolà”.

 1. Què caracteritza una Ratafia?

la Ratafia, coma qualsevol altre licor, es caracteritza pel seu grau alcohòlic i el seu contingut de sucres. Habitualment contenen +24%vol i +120g/L de sucre.

 1. Un Ratafia ha d’incloure la nou verda com a ingredient?

Sí, obligatòriament, el licor anomenat Ratafia (Ratafia Catalana IGP també) ha d’estar elaborada amb base de nous verdes, més concretament de fruits de l’espècie Juglans regia (noguer comú). La Ratafia és un licor de nous verdes i d’altres botànics.

 1. Una Ratafia té valor calòric i nutricional?

Sí, perquè conté nutrients, bàsicament l’alcohol etílic (ó etanol) i sucres. 1gram d’alcohol aporta 7kcal i 1gram de sucre 4kcal.

La normativa vigent no obliga les begudes alcohòliques a indicar la informació nutricional ni la llista d’ingredients, per això les etiquetes de les ratafies no apareix aquesta informació.

De manera voluntària algunes empreses d’àmbit global inclouen aquesta informació en els seus webs, com ara Diageo  web diageo nutricional o Pernord Ricard Group web info nutricional Pernord Ricard

 1. Es poden calcular les calories que aporta una Ratafia?

Sí, només cal conèixer la quantitat d’alcohol i sucre que conté, difícilment una Ratafia contindrà altres elements nutricionals com ara proteïnes o greixos…

Per l’aport calòric aprox de l’alcohol caldrà fer la següent operació:

Grau Alc Ratafia x 5.6 = XX Kcal/100 mL

( Una Ratafia de 25%vol aportaria 0.8x25x7 = 140 Kcal/100 mL ó 577 kJ )

Per l’aport calòric aprox del sucre caldrà saber els grams per litre, habitualment estarà entre 100-250g/L.

Sucres g/L x 0.4 = YY Kcal/100 mL

( Una Ratafia amb 150g/L de sucre aportaria 150 x 0.4 = 60 kcal ó 247 kJ )

Ratafia amb 25%vol i 150g/L sucre un total de 140 + 60 = 200 Kcal /100mL ó 824 kJ

(La unitat de consum hauria de ser aprox 30mL, per tant 60kcal ó 247kJ)

 1. Una Ratafia Caduca?

No, i en cap cas parlaríem de data de caducitat, sinó com a molt de data de consum preferent amb criteris purament organolèptics i no de seguretat alimentària.

La normativa vigent a la UE no obliga a incloure cap data de consum mínim en les begudes alcohòliques amb més de 10%vol.

Nota: Tens alguna FAQ que vulguis que analitzem i mirem de publicar?

Envia’ns uns e-mail a ratafiaespiells@gmail.com

© Pep Escudero, 2018.

Què és una Ratafia? (actualitzat/ updated Juny 2019)

1.Ratafia Catalana.

L’article 4 de l’Ordre de 12 de maig de 1998 relatiu al Reglament de la Denominació Geogràfica Ratafia Catalana DOGC 2650 de 29/05/1998. Indica que “la Ratafia Catalana és un licor elaborat bàsicament amb nous verdes. El seu sabor es podrà completar amb diverses plantes aromàtiques.” Entre d’altres característiques, presenta una graduació alcohòlica entre 26-29 %vol i una quantitat de sucre entre 200-300 g/L. L’article 5 diu que caldrà “envelliment en recipients de fusta de tamany inferior a 1000L durant un període mínim de 3 mesos“. (Derogat per l’Ordre ARP/243/2017, 25 Octubre, DOGC núm 7484, 30-10-2017, que aprova el Reglament IGP Ratafia Catalana).

Més recentment, el Reglament de la UE núm. 110/2008 DOUE del 13/02/2008  que regula entre d’altres begudes espirituoses els licors, en el seu annex III (Indicacions Geogràfiques- endavant IGP) contempla dintre de la categoria 32 (licors) la Ratafia Catalana.

Nota: El Reglament UE 110/2008 ha estat derogat pel  Reglament UE 2019/787 de 17 abril 2019

Si voleu saber més visiteu la següent entrada del blog: La IGP Ratafia Catalana (juny2018)

 

2.Ratafia en genèric (no acollida a cap IGP)

El RD 164/2014 (BOE 26-3-2014) especifica al seu article 7, apart h)

h) Ratafía: licor elaborado básicamente con nueces verdes. Su sabor se podrá completar con varias plantas aromáticas.”

La Ratafia, per tant, és un licor elaborat bàsicament amb nous verdes. El seu sabor es pot completar amb vàries plantes aromàtiques.

I Tal i com indica el RE110/2008, qualsevol Licor tindrà més de 15%vol i una quantitat determinada de sucre, generalment superior a 100g/L. (no ha variat amb l’entrada en vigor del RE 2019/787)

(c) Grup 2VV i Pep Escudero, curs 2012/13.(Actualitzat/Updated Juny 2019 Pep Escudero)