El xarop de la Ratafia: Càlculs. (juny 2016)

El Xarop: El prepararem a partir de dissoldre sucre (sacarosa) en aigua. (fotografia 1)

–El Sucre serà sacarosa (disacàrid format per glucosa-fructosa) obtingut generalment a partir de remolatxa o canya de sucre.

–L’aigua, sempre potable, desmineralitzada generalment. foto lay out preparació xarop ratafia 800gxL

–El Sucre és molt poc soluble en alcohol, molt soluble en aigua, augmentant la seva solubilitat amb la temperatura, per això s’acostuma a treballar amb l’aigua calenta, entre 50 i 60ºC.

–Penseu que si dissolem 1000 g sucre tindrem un increment del volum original en 625 mL. (62.5% més).

Què vol dir això?… que si tenim 1L aigua i dissolem 1kg sucre tindrem 1,625L final i no 1L com teníem al principi.

Per tant tindríem un xarop de 615 g sucre/L xarop final i no 1000g/L com hom podria pensar…compte!

 

–Si volem preparar per exemple 1L de xarop de concentració 800g/L. Cal seguir el següent procediment: 800g sucre, cal dissoldre en 500mL aigua 50-60ºC fins quedar transparent. Si disposem de densímetre, comprovarem que la lectura del mateix indica aprox 1300g/L. (fotografia 2)

foto densímetre 1300 xarop 800gxL de sucre

Anuncis

estudi de mercat de la ratafia

L’objectiu de l’estudi és la de disposar d’una visió global del mercat de la ratafia dins dels nostre àmbit més proper, mirant d’esbrinar quines marques es troben, quins preus i quin grau de coneixement del producte existeix.

Analitzant les dades obtingudes, podem observar que hi ha una marca que destaca a les botigues especialitzades, que és la Ratafia Russet d’Olot (Garrotxa), en canvi, a les botigues on-line trobem més varietat amb diferents formats , edicions especials i preus.

La mitjana de preu per cL en les botigues on-line varia en petita mesura respecte a les botigues especialitzades sempre que parlem de la mateixa marca i format, en contra les edicions especials que podem trobar en aquest tipus de botigues, poden inclús quadruplicar el preu respecte a les Ratafies convencionals.

El consum de ratafia als bars de la nostra zona esta poc popularitzat i és relativament baix, així mateix hem observat que la coneixença sobre aquest tipus de producte a aquests establiments és poc extensa, i part de la Ratafia que es troba en aquests establiments es d’elaboració pròpia.

gràfic estudi mercat ratafia març 2013 26042013

Què és una Ratafia? (actualitzat/ updated Juny 2019)

1.Ratafia Catalana.

L’article 4 de l’Ordre de 12 de maig de 1998 relatiu al Reglament de la Denominació Geogràfica Ratafia Catalana DOGC 2650 de 29/05/1998. Indica que “la Ratafia Catalana és un licor elaborat bàsicament amb nous verdes. El seu sabor es podrà completar amb diverses plantes aromàtiques.” Entre d’altres característiques, presenta una graduació alcohòlica entre 26-29 %vol i una quantitat de sucre entre 200-300 g/L. L’article 5 diu que caldrà “envelliment en recipients de fusta de tamany inferior a 1000L durant un període mínim de 3 mesos“. (Derogat per l’Ordre ARP/243/2017, 25 Octubre, DOGC núm 7484, 30-10-2017, que aprova el Reglament IGP Ratafia Catalana).

Més recentment, el Reglament de la UE núm. 110/2008 DOUE del 13/02/2008  que regula entre d’altres begudes espirituoses els licors, en el seu annex III (Indicacions Geogràfiques- endavant IGP) contempla dintre de la categoria 32 (licors) la Ratafia Catalana.

Nota: El Reglament UE 110/2008 ha estat derogat pel  Reglament UE 2019/787 de 17 abril 2019

Si voleu saber més visiteu la següent entrada del blog: La IGP Ratafia Catalana (juny2018)

 

2.Ratafia en genèric (no acollida a cap IGP)

El RD 164/2014 (BOE 26-3-2014) especifica al seu article 7, apart h)

h) Ratafía: licor elaborado básicamente con nueces verdes. Su sabor se podrá completar con varias plantas aromáticas.”

La Ratafia, per tant, és un licor elaborat bàsicament amb nous verdes. El seu sabor es pot completar amb vàries plantes aromàtiques.

I Tal i com indica el RE110/2008, qualsevol Licor tindrà més de 15%vol i una quantitat determinada de sucre, generalment superior a 100g/L. (no ha variat amb l’entrada en vigor del RE 2019/787)

(c) Grup 2VV i Pep Escudero, curs 2012/13.(Actualitzat/Updated Juny 2019 Pep Escudero)